รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอโดย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑


กลับ